Kategorie

Číslo má následující strukturu:

1. znak: Skupina.
2. a 3. znak: Kategorie v rámci skupiny.

Povolené kombinace:

Pro daňovou skupinu 1: Daňové procento musí mít hodnotu 20 nebo nižší.
Pro daňovou skupinu 2: Daňové procento musí mít hodnotu 11 nebo nižší.

Napsat komentář