Kalkulace

Výkony a Střediska – Zadejte rozsah výkonů a středisek ve formátu např. 5,10,24-60,70-100. Prázdné pro všechny záznamy.

Členění – Neplatí pro Tisk kalkulačního vzorce.

Kalkulační jednotky – Omezeno jen pro účetní období.

Projekt umožňuje úlné sledování nákladů a výnosů na jednotlivé výkony a střediska včetně naturálních jednotek. Projekt zná dvě naturální jednotky: u zásob hlavní a vedlejší výrobek, u zvířat kusy a kilogramy. Přebírání jednotek mezi subsystémy je zajištěno.

Kalkulace se zpracovávají:

Podle kalkulačních vzorců

Kalkulační vzorce musíme předem zadat stisknutím tlačítka „Aktualizace kalkulačních vzorců“.

Podle nákladových a výnosových účtů

V tomto případě není třeba žádný další soubor zadávat ani pořizovat. Protože jsou údaje na sestavách sumarizované, můžeme si stisknutím tlačítka „Položkový rozpis“ nechat podrobně rozepsat, z jakých položek je sumarizovaná hodnota tvořena.

Podle kalkulačních jednotek

Kalkulační jednotka je v podstatě druhý výkon, který lze u nákladových a výnosových účtů zadávat. Kalkulační jednotka se zadává při prvotním účtování, slovní pojmenování pro kalkulace se zadává po stisknutí tlačítka „Aktualizace kalkulačních jednotek“ – dostaneme výslednou výstupní sestavu.

Při zpravování všech výše uvedených variant kakulací zadáme:

  1. Účetní období.
  2. Dále vymezíme, zda se kalkulace mají zpracovat jen za běžný rok nebo včetně nákladů roku minulého.
  3. Které výkony a střediska se mají do sestavy zahrnout.
  4. Na panelu vpravo nahoře upřesníme, jak uvádět výkony a střediska.

Pokud byly rozpuštěny režie (informace o tom je na panelu vpravo nahoře), pak se sestava zpracuje včetně těchto režií.

Napsat komentář