Fixní položky

Fixní položky – Sloupec a částka, která se má ve výplatách aktuálně srážet. Bude-li se sražená částka odesílat na účet, zadá se zde rovněž bankovní spojení. Bude-li pracovník spořit na více účtů, rozepíše se každé dílčí spoření samostatně. Pokud pracovník spoří celý plat a tudíž neznáme předem jeho výši, zadáme místo částky nulu a počítač dosadí hodnotu až při měsíčních výpočtech.

Fixní položky nemusí odpovídat položkám skutečně sraženým ve výplatní listině.

Na tomto formuláři se nezadává penzijní pojištění placené organizací.

Počítač zobrazí stávající soubor fixních položek a pomocí tlačítek Přidat, Opravit a Smazat lze fixní položky aktualizovat. Fixní položky se pro kontrolu sumarizují podle sloupců VL a lze je vytisknout na tiskárně. U sloupců modulu 10 (srážky) se také zadává bankovní spojení pro odeslání peněz na účet. Bankovní spojení lze též zadat při tisku bankovních příkazů. Bankovní spojení lze též zadat při tisku bankovních příkazů. Pokud potřebujeme ve fixních položkách pouze opravit koruny, lze použít tlačítko „Hromadná oprava korun“.

Fixní položky lze vytisknout:

  • Jako úzkou sestavu (jen pracovník a koruny bez bankovního spojení).
  • Jako širokou sestavu (úplný tisk včetně bankovního spojení).

Tisk je možné omezit intervalem pracovníků nebo sloupcem. Nezadá-li se žádné omezení, vytisknou se všechny položky.

Na jiném panelu lze provést hromadný výmaz stisknutím tlačítka:

  • Nuluj koruny – U vybraného sloupce se vynuluje částka, údaje o bankovním spojení zůstávají zachované.
  • Vypusť celou větu – Pro vybraný sloupec se všechny věty zruší včetně údajů o bankovním spojení.

Děti a fixní lze tedy aktualizovat buď při aktualizaci pracovníků nebo samostatně těmito tlačítky. Při aktualizaci pracovníků se nazadává číslo pracovníka, aktualizují se děti a fixní tohoto pracovníka, který se právě aktualizuje. Zde můžeme aktualizovat údaje pro kteréhokoliv pracovníka, ale musíme zadat jeho číslo.


Zadaná fixní položka se do výplat dostane pouze tehdy, trvá-li pracovní poměr v daném měsíci alespoň jeden den. Chcete-li si ověřit jednotlivé srážky ve výplatách, nespoléhejte na opis fixních položek, ale použijte chod „Položková statistika“.


Poznámka: Při aktualizaci fixních položek máme v dolní části displeje panel s označením „Archiv“. Lze ho s výhodou použít tehdy, pokud více pracovníků zasílá peníze na stejný účet (např. spoření). Zadané bankovní spojení uložíme do archivu tlačítkem „Ulož do archivu“ a následně ho můžeme kdykoliv dosadit jinému pracovníkovi, když řádek v archivu označíme kliknutím a stiskneme „Dosaď“.

Poznámka: Potřebujeme-li u více pracovníků zadat shodné bankovní spojení, lze využít volbu „Dohrání účtů do fixních položek v subsystému Obslužné.

Napsat komentář