Faktury – Obecné

V oblasti fakturace řeší projekt celou fakturační oblast od zadání podkladů pro fakturaci přes výpočty a tisk faktur až po jejich zúčtování v účetnictví a archivaci. Prvotní údaje projekt čerpá buď ze skladové evidence (tzn. fakturace skladová) nebo se údaje k fakturaci zadávají přímo z klávesnice (tzn. fakturace zboží a služeb).

Napsat komentář