Externí vstup

Externí vstup umožňuje, abychom mohli při zadávání hrubých mezd dosazovat sazby z externího číselníku s odvoláním např. na číslo normy, číslo práce apod. Nejčastěji se to v praxi vyskytuje u úkolové mzdy. Tlačítkem „Tisk“ lze údaje pro externí vstup vytisknout.

Postup: V parametrech VL přidáme hodnotu s volbou předsazování 8 (Externí vstup).

Příklad:

Číslo práceSazbaText
1115,20Vyhloubení jamky
1225,00Zasázení stromku
12345650,00Urovnání terénu

V parametrech VL označíme vyvolání externího vstupu tak, že u příslušného sloupce výplatní listiny (platí pouze pro modul 1) zadáme údaj „Předřadit“ u některé hodnoty (první, druhé, třetí nebo čtvrt) číslem 8. Pokud při zadávání hrubých mezd na takovém vstupním poli zadáme např. číslo 11, pak se při opuštění tohoto pole dosadí na toto pole hodnota 15,20 a do textu hrubých mezd se zapíše „11: vyhloubení jamky“. S hodnotou 15,20 se provedou následující matematické výpočty. Není-li zadané číslo práce v číselníku nalezeno, program to ohlásí a ponechá v poli původní zadanou hodnotu.