DPH

Daň z přidané hodnoty se vede na účtu 343 (zadán v parametrech pro účetnictví) a analytikou, která odpovídá procentu daně z přidané hodnoty, tj.:

 • účet 343/021 pro zúčtování objemu daně, stanovené sazbou 21 % tuzemsko
 • účet 343/015 pro zúčtování objemu daně, stanovené sazbou 15 % tuzemsko
 • účet 343/010 pro zúčtování objemu daně, stanovené sazbou 10 % tuzemsko

Doporučujeme zavést pro platby či inkasa DPH jiný analytický účet, aby se úhrady nezahrnovaly do daňových položek ve výkaze.

Sestavy a výkazy daně z přidané hodnoty se nezpracovávají jen z účetní části, ale též z odděleně sledovaných údajů z panelu DPH. Je proto nutné nezapomínat při opravách chyb provést opravu také na panelu DPH.

Sestavu DPH je možné třídit

 • Kódem položkově – tato volba je důležitá, protože zde jsou uvedeny i všechny chybové stavy. Jde zejména o hlášení:
  • Na účtě DPH je účtována odlišná částka.
  • Nesouhlasí datum zdanitelného plnění.
  • Duplikovaný doklad.
 • Kódem sumárně.
 • Dokladem položkově.
 • Datem zdanitelného plnění.

Pokud nejsou odstraněny všechny nesrovnalosti z chybových hlášení a nejsou prověřené větší diference, nelze ve zpracování pokračovat. Větší diference nemusí znamenat chybu, je však nutno ji prověřit.

Tlačítko „Přiznání k DPH“ sestaví výkaz DPH a následně ho lze vytisknout ne tiskárně nebo odeslat přes datovou schánku.

Napsat komentář