Dohrání účetních položek

Přihráváme účetní položky ze vzdáleného počítače do tohoto.

POZOR!!! Po přihrání se na vzdáleném počítači všechny účetní položky vymažou.

Složka vzdálených dat – Zadejte, odkud budete data nahrávat. Tato složka obsahuje podsložky Ucet, Mzdy, Inv_maj, atd. Nemusíte vkládat závěrečné zpětné lomítko. Příklad:

C:\ProwinData\Row20

nebo

S:

kde S: je namapovaná vzdálená složka např. \\MUJ_SERVER\ProwinData\Row20

Přihrát také počáteční stavy – Ve většině případů ponechte toto tlačítko nezaškrtnuté.

Dohrát – program postupuje takto:

  1. Zjistí na vzdáleném počítači, zda tam není záznam běžného roku, který spadá do měsíce, který byl již v tomto počítače uzavřen. Jestli ano, přeruší práci.
  2. Zjistí maximální hodnoty dávek v tomto počítačí a nově přidané dávky se budou počítat od tohoto čísla.
  3. Přihraje ze vzdáleného počítače účetní položky dle nastavení.
  4. Na vzdáleném počítači vymaže všechny účetní položky!!!

Napsat komentář