Blokování čistých mezd

V praxi často vzniká specifická potřeba ovlivnit při zpracování výpočet sociálního pojištění, zdravotního pojištění, nebo daně. Toho využijeme např. když pracovník předložil dodatečně doklad pro uznání slevy a je třeba mu vyrovnat rozdíl z minulého měsíce. V takovém případě použijeme tzv. blokování čistých mezd, tj. chceme ovlivnit výsledek výpočtu.

Po stisku tlačítka „Blok“ v hrubých mzdách počítač nabídne následující možnosti:

Ovlivnit můžeme základ nebo pojisté. Ze základu se následně počítá odvod za organizaci. Blokovanou hodnotu zadáváme:

  • Absolutně – Pak se pro výpočet příslušné zákonné platby vezme tato zadaná hodnota a uvádí se ve všech sestavách a protokolech.
  • Rozdílem – Vypočtená hodnota se změní (zvýší nebo sníží) o hodnotu zde uvedenou.

Při zadání podle výše uvedeného vzoru na obrázku bude výpočet následující:

Sociální pojištěníZáklad nebude ovlivněn a proběhne podle nastavených parametrů a zákonných norem. Pojistné za pracovníka bude činit 500 Kč, bez ohledu na základ.
Zdravotní pojištěníZáklad bude činit 220 Kč, z této částky se bude počítat odvod za organizaci. Pojistné za pracovníka bude činit 60 Kč.
Daň z příjmuDílčí základ při výpočtu bude zvýšen o 5 Kč. Sražená daň bude činit 100 Kč a bude zvýšena o 10 Kč, tj. bude činit 110 Kč.
Poznámka: S touto poslední variantou se asi v praxi nesetkáme, ale počítač by si s ní takto poradil.

Uvedené blokované hodnoty se budou uvádět ve všech sestavách a sumářích.

Napsat komentář