EET

Prowin poskytuje pro práci s EET možnost ručního zadání a odeslání dat v agendě Účetnictví a automatické při vystavení faktury, pokladního dokladu nebo skladové prodejky.


Nastavení

EET nastavení

Chcete-li používat elektronickou evidenci tržeb, musíte splnit několik základních předpokladů:

 • Požádat Finanční správu o autentizační údaje a vygenerovat si certifikát, který umístíte do libovolné složky počítače.
 • Kontaktovat nás, abychom vám přes vzdálenou správu nainstalovali programovou podporu EET (balíček eet_setup.msi).
 • Nastavit EET v Prowinu: volba Účetnictví / EET / Nastavení.
 • Vytvářet doklady buď ručně nebo automaticky z příslušných agend.
EET – Nepoužívat

Ponecháte zaškrtnuto, pokud se vás EET netýká. Při vystavovaní dokladů nebudou žádná data odesílána na Finanční správu (dále jen FS) a na doklady nebudou tištěny žádné údaje vztahující se k EET.

EET – Testovat na PlayGround

Pokud si chcete EET pouze vyzkoušet, použijte tuto volbu. Data se neodesílají na ostré servery FS, ale na speciální testovací PlayGround (dětské hřiště překl.). Prowin v sobě obsahuje testovací certifikát a heslo fiktivní firmy (nikde se nezobrazuje). Nutnout podmínkou pro správné fungování je, abyste si pro dobu testování dočasně nastavili DIČ firmy na vzorové „CZ00000019“. Při vystavovaní dokladů dochází ke skutečnému zasílání zpráv a zpětně obdržíte od FS odpověď včetně kódu FIK. Testovací režim poznáte podle toho, že na konci FIKu jsou znaky -ff.

EET – Ostrý provoz

Ostrý režim, při kterém jsou zasílány ze zvolených agend na FS všechny požadované údaje. Pro tento režim je nutné vybrat certifikát (soubor s příponou .p12). Ten si stáhnete vaší sekce eet na stránkách etrzby.cz. Současně s certifikátek jste získali heslo, které zadáte do dalšího pole. Certifikát musíte chránit před zneužitím a měl by být umístěn v takové složce, aby ho nebylo možné kopírovat společně s daty Prowinu. Neměl by tedy být v datové složce firmy. Heslo se ukládá v šifrované podobě.

ETT používat v agendách:
 • Účetnictví – Pokladní doklady – Před tiskem pokladního dokladu program zobrazí hodnoty a nabídne je k odeslání na FS.
 • Fakturace – Platba v hotovosti – Pokud zvolíte u vydané faktury Způsob úhrady Hotovost, pak před tiskem faktury program zobrazí hodnoty a nabídne je k odeslání na FS.
 • Zásoby – Prodejka za hotové – Před tiskem Prodejky program zobrazí hodnoty a nabídne je k odeslání na FS.
Provozovna

Číslo provozovny vygenerované FS na osobním portále etrzby.cz.

Pokladna

Vlastní pojmenování pokladního místa. Název smí obsahovat pouze povolené znaky.


Hlavní rozhraní

Zde můžeme vytvářet a tisknout ruční doklady EET a nastavit program pro správnou funkci EET.

Záznamy se také vytvářejí v jednotlivých agendách a výsledný záznam se automaticky zobrazí v tomto seznamu.

+ (Přidat nový záznam)

Vytvoří nový doklad EET a odešle data na FS. Tlačítkem Odeslat po následném dotazu odesíláme data na FS, tlačítkem Neodesílat celou akci rušíme.

K povinným údajům patří: Související doklad, Datum a čas tržby a Celkem.

Agenda

Určíme, odkud pochází zdrojový účetní doklad. Podle údaju Agenda a Související doklad se zjišťuje v příslušných agendách, zda byly hodnoty zdrojového dokladu již zaslány na FS.

 • UCT_EET – Přímý vstup z účetnictví volbou EET v hlavní nabídce.
 • UCT_POKL – Zapisujete účetní pokladní doklad vytvoření v Účetnictví volbou Měsíční účtování.
 • FAV_HOT – Zdrojovým dokladem je vydaná faktura hrazená v hotovosti.
 • ZAS_PROD – Zdrojovým dokladem je Prodejka v agendě Zásoby.
Související doklad

Číslo zdrojového dokladu, např. Pokladního dokladu, Vydané faktury, Prodejky, apod. Podle údaju Agenda a Související doklad se zjišťuje v příslušných agendách, zda byly hodnoty zdrojového dokladu již zaslány na FS. Údaj není součástí odesílaných dat.

Datum a čas tržby

Vygeneruje se aktuální datum, ale můžete ho přepsat libovolným datem, kdy byla uskutečněna tržba. Čas musí být podle zákona vždy uveden a datum a čas musí ležet v minulosti. Program si toto kontroluje.

Předmět

Libovolný popis transakce, např. název prodávané položky. V agendách se název doplňuje automaticky, ale je možné si ho upravit. Údaj není součástí odesílaných dat.

Vlastní poznámka

Další libovolný vlastní popis. Údaj není součástí odesílaných dat.

Hodnoty

Zadejte hodnoty transakce. V agendách si program hodnoty doplní sám podle zdrojového dokladu. Program nekontroluje správnost vazeb mezi hodnotami. Stejně tak ani FS nekontroluje hodnoty.

+ reverzní (Vytvořit reverzní doklad)

Vytvoří opačný (reverzní) doklad ke stávajícímu se stejnými, ale opačnými hodnotami základů, daní a cen včetně. Tímto způsobem vytváříme jenoduché storno již odeslaného dokladu.

Opravit

Můžete opravit některé hodnoty. Jedná se o hodnoty, které se neodesílají na FS, případně hodnoty, které slouží k provázání dokladů agendy a položek EET (hodnoty Agenda a Související doklad).

– (Smazat záznam)

Smaže záznam z tabulky EET. Na FS se neodesílají žádná data, ale důrazně doporučujeme NEmazat záznamy, abyste neztratili přehled, co jste odesílali a abyste měli vazbu mezi zdrojovými doklady a odpovídající agendou. V opačném případě by chtěl program při opětovném tisku doklad znovu odesílat na FS.

Tisk

Vytiskne Účtenku EET. Jedná se o doplňkový doklad ke zdrojovému dokladu v případě, že zdrojový doklad nebude obsahovat povinné údaje EET. Tento doklad má všechny náležitosti dokladu EET.

Znovu odeslat

Dosud nezprovozněno.

Smazat testovací

Smaže všechny záznamy, které byly odeslány na testovací prostředí PlayGround. Touto volbou v žádném případě nelze smazat ostré záznamy.

Nastavení

Nastavení parametrů EET, které musíte nastavit dříve, než začnete odesílat data na FS.

Filtr

Filtrování, resp. vyhledání záznamu podle Souvisejícího dokladu.

Chybové hlášení

V pravé dolní části  se zobrazuje případné chybové hlášení s odůvodněním, proč se nepodařilo zprávu odeslat.


Vlastní odeslání dat na FS můžete odmítnout tlačítkem Neodesílat. Je napevno stanoveno, že můžou být odesílány pouze doklady od března 2017.

Pokud byly hodnoty dokladu odeslány, označí se doklad jako odeslaný a příště se pouze jenom tisknou hodnoty.

Ukládání souborů XML.

EET – Nastavení

Zadáte hodnoty, které jste získaly na portálu eTrzby.cz

EET Nepoužívat – EET nebude napojena na žádný z modulů Prowinu.

EET Testovat na PlayGround – EET bude odesílat data na speciální testovací program pro výrobce software. Pro toto prostředí se vydávají speciální certifikáty.

EET Ostrý provoz – EET bude napojena na moduly vydaných faktur, pokladních dokladů a prodejek a automaticky bude odesílat data na produkční prostředí finanční správy.

Testovací odesílání na EET – I v případě, že máte zapnut ostrý provoz, bude probíhat základní komunikace s produkčním prostředím finanční zprávy, ale data nebudou ukládána. Tato volba slouží pro testování uživatelů.

Soubor certifikátu – Vyberte soubor s příponou p12 (Certifikát EET), který jste si stáhli z portálu EET a uložili na disk počítače.

Heslo certifikátu – Zadejte heslo, které jste zadali při generování certifikátu na portálu EET.

Provozovna – Zadejte číslo provozovny, které vám přidělil systém EET při zakládání provozovny na portálu EET. Číslo provozovny bude obsahovat max. 6 číslic.

Pokladna – Zvolte si libovolné pojmenování pokladního místa, např. Pokladna 1.

Napsat komentář