Adresář

Zde počítač vstupuje do souboru, který je součástí modulu Účetnictví. Soubor adres lze aktualizovat buď stiknutím tlačítka „Aktualizace“ na hlavním panelu nebo přímo při vystavování faktury při hledání a dosazování adresy.

Pro účely fakturace se do adresáře obchodních partnerů zapíše i úplná adresa vlastní organizace, která se pak dosazuje do faktury jako adresa dodavatele. Vlastní adresa je v adresáři obchodních partnerů pod číslem -1.

Saldokonto odběratelů/dodavatelů se účtuje na
Pokud vyplníte tyto údaje, tak se při účtování a při výběru z adresáře dosadí do účetního předpisu.

Napsat komentář