zzz – P7- nápověda

Faktury

 • Přijaté faktury
  • Seznam přijatých faktur
  • Knihy faktur
 • Vydané faktury
  • Seznam vydaných faktur
  • Editace faktury
   • Editace textové položky

Obslužné

 • Číselné řady

Prowin7

| Obecné | Účetnictví | Mzdy | Majetek | Faktury | Zásoby | Zvířata | Obslužné |

Obecné

Účetnictví

Mzdy

Majetek

Faktury

Zásoby

Zvířata

 • Zadávání pohybů
 • Prohlížení
 • Seznamy dokladů
 • Ruční doplnění hodnot
 • Dodavatelé a odběratelé
 • Druhy pohybů
 • Stáje
 • Kategorie
 • Evidence hromadná
 • Evidence položková
 • Aktualizace účetního předpisu
 • Zúčtování měsíčních pohybů
 • Plán odpisů
 • Roční daňové odpisy
 • Změna daňových odpisů
 • Změna účetních odpisů
 • Roční převod
 • Deník zvířat
 • Statistika pohybů
 • Položkové seznamy
 • Krmné dny
 • ÚE skotu
 • Stájový registr skotu
 • ÚE prasat
 • Parametry

Obslužné

 • Obecné
 • Společné
 • Účetnictví
  • Parametry Rozvaha / Výsledovka
  • Parametry Cach Flow
  • Hromadná oprava
  • Založit účtový rozvrh s účty
  • Vypustit věty v určitém intervalu
  • Disketa Gordic
  • Disketa Fenix
  • Rezortní výkazy nákladů a výnosů
  • Soubory pro systém Datev
  • Opravit adresu v saldokontu
  • Textový soubor obratů účtů
  • Export účetních případů
  • Účty bez obratu
  • Výkony bez pohybu
  • Změnit měsíc zúčtování
  • Import G-soft
 • Majetek
  • Spojit dva dílčí soubory
  • Zrušit daňové hodnoty
  • Textový soubor DM
 • Zásoby
  • Zrušit pohyby
 • Mzdy
  • Subsystém
  • Tisk základních dokumentů
  • Hromadná oprava v osobní kartě
  • Dohrání účtů do fixních položek
  • Aktualizovat volitelná hlediska
  • Opravit ve VL údaje o dětech
  • Informační systém o platech
  • hlášení pro ČSSZ
  • Řídící soubor mzdy
 • Zvířata
  • Zrušit položky daného měsíce
 • Česká pošta
  • Číslo souboru
  • Soubor Česká pošta
  • Spojit dílčí soubory