Základní parametry

Zde zadáte základní výchozí mantinely, jimiž se celé vedení agendy Účetnictví a omezeně i všech ostatních agend řídí. Jedná se o:

  • Interval nákladových a výnosových účtů.
  • Které účty se budou podrobněji sledovat v saldokontu.
  • Které účty se budou sledovat pro daň z přidané hodnoty.
  • Údaje o dani z přidané hodnoty.
  • Vymezení, účtujeme-li organizaci hospodářskou, nebo příspěvkovou.
  • Pokud počítače v počítačové síti dělíme na hlavní a vedlejší, uvedeme, o jaký počítač se jedná. Hlavní počítač je ten, který obsahuje hlavní účetní data.
  • Které měsíce jsou účetně uzavřené. Do těchto měsíců počítač nepovolí zadávat a opravovat účetní případy.
  • Účty, které mají při běžném účtování trvale zobrazovat aktuální zůstatky.
  • Údaje, kde je organizace zapsaná v evidenci (užívá se ve fakturaci).