Základní charakteristika účetnictví

Modul Účetnictví je postaven na zásadě, že celé účetnictví je v podstatě sumarizace hodnotových údajů podle jednotlivých účtů. Účetní předpis jednotlivých účetních dokladů si uživatel provádí zásadně sám – program žádnou metodiku nepředepisuje. Rovněž účty lze používat prakticky jakékoliv – uživatel není žádným způsobem omezován.

Účet se stává povoleným tím, že se zadá do účetního rozvrhu. Podobně i výkon se stává povoleným tím, že se zadá do souboru povolených výkonů. Středisko se stane povolené tím, že ho použije alespoň jeden účet nebo jeden výkon.