Základní obrazovka

Při prvním spuštění programu se zobrazí Základní obrazovka kterou můžeme kdykoliv později vyvolat tlačítkem Domů v napravo v horním menu.

Popišme si nyní jeho hlavní části:

Titulek okna

V titulku okna vidíme číslo verze programu a v závorce číslo verze požadované databáze souboru firmy, se kterou budete pracovat.

Hlavní nabídka

Níže se zobrazuje klasické rozbalovací menu (nabídka) se všemi dostupnými agendami, přehledně rozdělenými do jednotlivých hlavních modulů.

Všimněte si že úplně vlevo je Název a Rok firmy, se kterou aktuálně pracujete. Tento údaj je nesmírně důležitý, pokud pracujete s více firmami (typicky účetní kanceláře nebo velké firmy s pobočkami) nebo více roky. Údaj o firmě a roku je neustále zobrazen, i když pracujete v libovolné agendě a v těchto případech si můžete neustále kontrolovat, zda pracujete se správnými daty. Klepnutím na Název a rok se ocitnete v agendě pro Výběr firem a snadno se kdykoliv přepnete jinam.

Hlavní okno programu (Domů)

Stejnou roli, jako Název firmy a Rok plní i velké nápis „tlačítko“ s názvem a rokem firmy, se kterou aktuálně pracujete. Obdobně, pokud klepnete na tento nápis, můžete vybrat jinou firmu, přidat existující, opravit nastavení, vytvořit novou,…

Pokud jste program spustili poprvé, nebo datový soubor firmy není z nějakého důvodu dostupný, zobrazí se následující nápis a klepnutím na něj můžete situaci vyřešit.

Všechny agendy (funkce programu) jsou přehledně seskupeny do Modulů, jejichž nabídku uvidíte vlevo:

Obsah jednotlivých Modulů a Agend je popsán v dalších částech nápovědy.

Klepnutím na kterýkoliv z nich se zobrazí všechny dostupné Agendy. Pokud jsou některé z nich zešedlé (nedostupné), může to být z následujících důvodů:

  • Nemáte otevřenou žádnou firmu.
  • Nemáte Přístupové právo pracovat s touto Agendou.
  • Agenda je dostupná jenom v tzv. Developer módu.
  • Agenda je určena pro budoucí použití a bude k dispozici v následujících verzích.

Vykukujícím pejsek je fenka jménem Aida, která je letitým maskotem programu. Vedle ní se mohou zobrazit další údaje, např. zapnutí Developer módu, důležitá sdělení, atd.

Lišta nápovědy

Velmi užitečná lišta, která vám rychle přesměruje na stránky s nápovědou. Tato Lišta nápovědy se zobrazuje v každém okně a na prvním místě je vždy zobrazen odkaz na hlavní Index nápovědy (obsah nebo rejstřík, chcete-li) a vedle něj je zvýrazněn odkaz na nápovědu vztahující se k aktuálně zobrazenému oknu. Následují případně další odkazy, které jsou v daném okamžiku relevantní nebo které by pro vás mohli být užitečné nebo zajímavé.

Klepnutím na odkaz se dozvíte více.

Informační lišta

Úplně dole je Informační lišta, která zobrazuje aktuální Účetní datum, které můžete změnit volbou Změna účetního data, a další doplňující informace k programu, popsané dále.