Textová položka vydané faktury

Textová položka není napojená na žádnou další agendu.

Název – Povinná položka. Popis zboží, výrobku nebo služby.

Množství – Možnost zadat i zápornou hodnotu – typicky u odpočtu zálohy nebo dobropisu.

Jednotka množství – Jednotku množství můžete vybrat ze seznamu, ale také zadat svoji vlastní. Program si volbu Jednotky množství zapamatuje a nabídne při příštím přidání položky.

Jednotková cena – Povinný údaj. Můžete zadat i zápornou hodnotu.

Typ ceny – Zvolte bez DPH nebo včetně DPH. Podle volby se počítají údaje základu, daně a celkové ceny.

Sazba DPH – Zvolte vhodnou sazbu DPH podle druhu položky. Seznam je dán napevno a nastavení sazeb je možné změnit pro celou firmu a rok v Nastavení firmy.

Poznámka – Podrobnější popis položky. Zadejte např. sériová čísla, záruční doby nebo jinou specifikaci. Poznámka se tiskne na faktuře společně s dalšími údaji položky.

Kód položky – Volitelné rozlišení textové položky.

Sleva a druh slevy – Zadejte hodnotu slevy buď v procentech, nebo v absolutní hodnotě. Pokud teda chcete slevit 30 procent, zadejte 30 %. Chcete-li slevit 250 Kč, zadejte 250 Kč.

Základ, DPH, Včetně DPH – Částky se automaticky počítají, ale je možné je změnit. Při editaci položek se údaje okamžitě přepočítávají, a záleží na Typu ceny, jakým způsobem. Při Typu ceny bez DPH zadávejte částky zleva (nejdříve základ), při Typu ceny včetně DPH zadávejte nejdříve hodnotu Včetně DPH.

Typ (položky) – Vyberte ze seznamu Typ položky:

  • Normální – Klasická položka.
  • PDP – Přenesená daňová povinnost. U položky se automaticky nastaví nulová částka daně z přidané hodnoty a částka Včetně DPH bude stejná jako základ. Přestože o sazbě daně rozhoduje příjemce faktury, doporučujeme ponechat sazbu dle skutečnosti – usnadní vám to zaúčtování a přehled. Pokud faktura obsahuje byť jedinou položku přenesené daňové povinnosti, v Seznamu vydaných faktur se zobrazí součet položek PDP pro celou fakturu a na faktuře se vytisknou povinné údaje pro PDP a doplňující texty včetně vyčíslení součtové částky PDP.
  • Záloha – typicky odpočet zálohy. Nezapomeňte zadat záporné množství nebo zápornou Jednotkovou cenu, resp. záporný základ. Odpočet může být daňový, nebo s nulovou sazbou daně. Pole Záloha je určena pro další použití (např. speciální daňovou rekapitulaci na faktuře) a pro lepší identifikaci při zaúčtování a v přehledech.