Editace vydané faktury

Každá vydaná faktura musí obsahovat vyplněnou hlavičky a zadanou nejméně jednu položku.

Adresní část

Adresu na fakturu si můžete snadno vybrat pomocí tlačítka . Vyhledejte požadovanou firmu a stiskněte tlačítko Vybrat. Všechna adresní políčka zešednou a vedle tlačítka pro výběr se zobrazí tlačítko pro Zrušení vazby . Vytvořila se pevná vazba adresy a faktury. Tuto vazbu můžete křížkem zrušit a do adresních údajů si zapsat libovolné hodnoty.

Pevnou vazbu použijete pro často používané kontakty, naopak pro jednorázové klienty zadáváte adresu přímo – bez vazby.

Dodací adresa – Určena pro budoucí použití.

Úhrada – Zvolte požadovaný způsob úhrady. Do políčka můžete zadat i svůj vlastní text.

Na účet – Zadejte váš účet, na který chcete, aby klient fakturu uhradil. Účet můžete vybrat z předdefinovaného číselníku.

Typ dokladu – Vyberte typ faktury. Údaj se bude v následujících verzích tisknout na fakturu. Jinak je určen pro budoucí použití.

Číslo faktury – Automaticky vygenerované číslo faktury z agendy Číselné řady.

VS – Variabilní symbol, který se automaticky generuje z Čísla faktury. Používá se maximálně 10 čísel.

SS, KS – Specifický a konstantní symbol.

Vystavení, Plnění, Splatnost – Za datum vystavení se standardně doplňuje aktuální datum, nebo nastavené Účetní datum. Datum splatnosti se přednastaví jako Datum vystavení plus počet dnů v poli Splatnost dní v Nastavení faktur vydaných.

Rekapitulace – Zobrazí průběžnou daňovou rekapitulaci jednotlivých sazeb DPH.

Pokud částka celkem obsahuje haléře, automaticky se zobrazí rozbalovací seznam pro zaokrouhlení a o toto zaokrouhlení je celková částka korigována.

Položky – Je možné přidávat textovou položku trojího typu: Normální, PDP (Přenesená daňová povinnost) a Záloha (odpočet zálohy).

Faktura musí obsahovat minimálně jednu položku. Položky je možné Přidat, , Kopírovat, Opravit a Smazat.

Texty – Texty, které se tisknou na fakturu před a za položkami. Zapsat můžete 1000 znaků do každého s polí. Pokud Texty obsahují jiný text, než předdefinovaný (tedy pokud zapíšete svůj vlastní), vedle nápisu na záložce Texty se zobrazí hvězdička, která indikuje, že jste obsah pole změnili.

Pole můžete s výhodou využít pro individuální zápis textu Vystavil:….

Doplňující údaje – Obsahují především pole Interní poznámka. Jedná se vaši poznámku k faktuře, která se nikde nezobrazuje ani netiskne.

Blokovat doklad proti zaúčtování – Pokud nechce fakturu z nějakého důvodu zaúčtovat, například je již ručně zaúčtován v modulu Účetnictví, zaškrtnete Blokovat doklad proti zaúčtování. Tento doklad nebude možné zaúčtovat tlačítkem Nové zaúčtování.

Zaúčtováno dokladem – Pokud je faktura již zaúčtována, zobrazí se číslo účetního dokladu z agendy Účetnictví.

Uložit fakturu je možné pouze tehdy, pokud proběhne kontrola správnosti vyplnění.