Faktury vydane

Vydaná faktura musí obsahovat nejméně jednu položku.