Účtová osnova

Projekt nepředepisuje žádnou účtovou osnovu a neklade žádná omezení, které účty může, či musí používat. Povolené jsou pouze ty účty, které uživatel zadá do účetní osnovy.

U každého účtu se uvádí:

  • Je-li aktivní, či pasivní. Aktivní účet má zůstatek vždy na straně MD, pasivní účet má zůstatek vždy na straně DAL. Zadáme-li v aktualizaci volbu „Podle zůstatku“, bude zůstatek na té straně, která má větší obrat.
  • Střediska, na kterých je účet povolen. Středisko se může zadávat výčtem nebo jako interval „od-do“.

Pro rychlejší orientaci při vyhledávání lze využít filtr podle polí SU a Název.