Souvztažnosti

V této volbě můžete stanovit, že se při zadávání účetních případů po zadání jistého čísla dosadí do odpovídajícího pole předpis definovaný v této volbě. Tato možnost je výhodná zejména u účetních případů, které se častěji opakují.