Povolené výkony

Výkony se používají pro kalkulace u nákladových a výnosových účtů. Uživatel si určí výkony podle svých vlastních potřeb. Platí přitom omezení, že výkony běžného roku musí začínat stejnou číslicí. Totéž platí pro výkony příštího roku.