Náklady minulého roku

Pro účtování nedokončené výroby a do kalkulací jsou nutné údaje o nákladech, které přecházejí z minulého roku. Tyto náklady tvoří stav nedokončené výroby k 1. lednu běžného roku. Pokud bylo v minulém roce vedeno účetnictví tímto projektem, pořídí se soubor stisknutím tlačítka „Vytvořit nový soubor“. Pokud bylo účetnictví vedeno jiném systémem, je nutno pořídit data o nákladech minulého roku ručně.

Pokud organizace neúčtuje o nedokončené výrobě, je tato kapitola pro ni bezpředmětná.