Měsíční sestavy

Sestavy jsou základním stavebním kamenem každého účetního systému a na jejich kvalitě a úplnosti závisí i kvalita programu.

Sestavy základní

  • Účetní deník
  • Hlavní kniha
  • Obratová předvaha
  • Pokladní kniha
  • Pohyby na účtu

Poznámka:

Pokud se v programu uvádí pojem „Široká sestava“ nebo „Úzká sestava“, nemá to žádnou souvislost s tiskem na široký či úzký papír. U široké sestavy se na řádku tiskne více údajů – je tedy podrobnější, písmena jsou menší a je menší počet stran. Počítač velkost upravuje podle aktuálního rozměru papíru. U úzké sestavy je na řádku méně údajů a písmena bývají větší. Větší je i počet listů v sestavě.

Sestavy doplňující

Volby sestav doplňujících dovolují tisknout účtovou osnovu, výkony, střediska, předsazované texty, souvztažnosti či adresy obchodních partnerů.