Knihy

Prowin umožňuje evidovat Přijaté faktury celkem v 9 knihách. Většinou budete evidovat faktury pouze v Knize 1, přesto si můžete faktury rozčlenit podle svého uvážení. Každé knize je přiřazena vlastní Číselná řada s vlastním nastavením způsobu číslování a formátu vašeho čísla faktury. Toto nastavení provedete v agendě Číselné řady.

Pokud zvolíte knihu číslo 0, zobrazí se v Seznamu přijatých faktur faktury ze všech knih. Před přidáním nové faktury si však musíte zvolit odpovídající číslo Knihy, aby program věděl, do jaké Knihy má novou fakturu zařadit. Pozdější změna není možná.

Takto vypadá možné nastavení Knih v agendě Číselné řady: