Seznam přijatých faktur

Panel tlačítek

 • Filtr – Zobrazí se nebo skryje Panel filtru.
 • Vše – Vynuluje všechny políčka na Panelu filtru a zobrazí všechny přijaté faktury.
 • Kniha – Přijaté knihy můžete rozčlenit do 9 samostatných knih, každou s vlastní Číselnou řadou. Kniha 0 znamená zobrazení všech knih současně. Číslo knihy vidíte v prvním sloupci v Seznamu přijatých faktur. Před přidáním nového záznamu musíte zvolit, do které Knihy chcete záznam přidávat. Pokud máte zvolenou 0, tlačítko Přidat se znepřístupní.
 • Přidat [Insert] – Přidá novou přijatou fakturu.
 • Kopírovat [Ctrl+K] – Přidá novou přijatou fakturu s tím že předvyplní většinu políček hodnotami aktuálně vybrané faktury. Pole Číslo faktury a VS (variabilní symbol) se vytvoří prázdné. Rovněž datumy se předvyplní podle aktuálního data.
 • Opravit [Enter] – Opraví údaje aktuálně vybrané faktury. Nejde opravit faktura, která je již zaúčtovaná.
 • Smazat [Delele] – Smaže fakturu a její položky. Nejde smazat faktura, která je již zaúčtovaná.
 • Tisk – Zobrazí se okno Tiskových sestav.
 • Nové zaúčtování [Ctrl+U] – Zobrazí se okno s přednastaveným účetním předpisem. Všechny řádky účetního předpisu můžete libovolně upravovat. Pokud je doklad zaúčtován, zobrazí se místo tohoto tlačítka tlačítko Odúčtovat. Před zaúčtováním si na Panelu nastavení zvolte, zda chcete Účtovat každou položku zvlášť.
 • Odúčtovat – Smaže kompletně zaúčtování faktury. Toto tlačítko se zobrazí pouze tehdy, pokud je doklad již zaúčtován.
 • Nastavení – Zobrazí nebo skryje Panel Nastavení.

Panel Nastavení

Panel zobrazíte nebo opět skryjete tlačítkem Nastavení.

 • Účtovat každou položku zvlášť – Určuje, jakým způsobem se předvyplní účetní předpis při Novém zaúčtování. Zaškrtnete-li políčko, vytvoří se pro každou položku faktury nový řádek. Naopak, ponecháte-li políčko nezaškrtnuté, Posčítají se částky položek faktury podle sazeb DPH a pro každou použitou sazbu se vytvoří nový řádek účetního předpisu.

Panel filtr

Panel zobrazíte nebo opět skryjete tlačítkem Nastavení.

Panel zobrazuje políčka, pomocí kterých můžete omezit seznam přijatých faktur na vámi požadovaný. Většina Tiskových sestav pracuje právě buď s tímto zúženým (vyfiltrovaným) seznamem, nebo s konkrétní fakturou. Všechny záznamy naopak zobrazíte tlačítkem Vše.

 • Doklad, # faktury nebo VS – Filtruje podle čísla dokladu, faktury nebo variabilního symbolu. Nemusíte zadávat celé číslo od začátku – filtruje i podle části řetězce i uprostřed.
 • Dodavatel, IČO – Filtruje podle názvu dodavatele nebo jeho IČa (i uprostřed řetězce).
 • # (u Dodavatele) – Filtruje podle čísla dodavatele (podle jeho začátku).
 • Poznámka – Filtruje podle Interní poznámky na faktuře nebo políčka Předmět. Hledá kdekoliv v textu. Do Interní poznámky si můžete zapisovat údaje pro své bližší rozlišení. Toto pole se nikde netiskne.
 • Přijetí dokladu – Zaškrtněte pole Přijetí dokladu a zadejte, nebo vyberte rozmezí datumů od – do. Pokud pole odškrtnete, nebudou mít zadané datumy vliv.
 • Plnění – Zaškrtněte pole Plnění (Datum zdanitelného plnění) a zadejte, nebo vyberte rozmezí datumů od – do. Pokud pole odškrtnete, nebudou mít zadané datumy vliv.
 • Všechny / Uhrazené / Neuhrazené – Zobrazí faktury podle toho, zda již byly uhrazeny nebo ne. Údaj je určen pro budoucí použití.
 • Všechny / Zaúčtované / Nezaúčtované / Neúčtovat – Zobrazí faktury podle toho, jestli již byly zaúčtované, případně, které jste určily k tomu, že se nebudou účtovat.
 • Třídění – Určuje způsob setřídění údajů. Značka > znamená od sestupně, značka < sestupně.

Seznam přijatých faktur

Zobrazí přehled faktur. Sloupce si můžete dočasně přesunout. Červeně jsou zvýrazněny faktury, jejichž Datum splatnosti je menší než aktuální datum a faktury, které nejsou zcela uhrazeny. Za zmínku slouží sloupec Účetní doklad, který zobrazuje číslo dokladu, kterým byla faktura zaúčtována. Sloupec s Celkovou částkou faktury je zvýrazněn.

Seznam položek faktury

Pokud v Seznamu přijatých faktur najedete na konkrétní fakturu, zobrazí se v seznamu níže Položky této vybrané faktury. Částky jsou zvýrazněny. Sloupec Typ položky určuje, zda se jedná o položku Normální, Zálohu nebo PDP (položka s přenesenou daňovou povinností).

Rekapitulace

Zobrazí celkovou daňovou rekapitulaci jednotlivých sazeb DPH. Odpočty záloh se zadávají jako položky faktury a jsou tedy součástí rekapitulace.