EET (Elektronická evidence tržeb)

Program poskytuje pro práci s EET možnost ručního zadání a odeslání dat v agendě Účetnictví a automatické vytvoření a odeslání při vystavení faktury a pokladních dokladů a prodejek.

Nastavení

Chcete-li používat elektronickou evidenci tržeb, musíte splnit několik základních předpokladů:

 • Požádat Finanční správu o autentizační údaje a vygenerovat si certifikát, který umístíte do libovolné složky počítače.
 • Nainstalovat si z webových stránek Prowinu ze sekce „Soubory ke stažení“ program „EET prostředí“.
 • Správně nastavit EET v Účetnictví – viz. dále.
 • Vytvářet doklady buď ručně nebo automaticky z příslušných agend.

EET

 • Nepoužívat – EET nebude napojena na žádný z modulů Prowinu. Ponecháte zvoleno, pokud se vás EET netýká. Při vystavování dokladů nebudou žádná data odesílána na Finanční správu a na doklady nebudou tištěny žádné údaje vztahující se k EET.
 • Testovat na PlayGround – Pokud si chcete EET pouze vyzkoušet, použijte tuto volbu. Data se neodesílají na ostré servery FS, ale na speciální testovací PlayGround (dětské hřiště překl.). Prowin v sobě obsahuje testovací certifikát a heslo fiktivní firmy (nikde se nezobrazuje). Nutnou podmínkou pro správné fungování je, abyste si pro dobu testování dočasně nastavili DIČ firmy na vzorové „CZ00000019“. Při vystavovaní dokladů dochází ke skutečnému zasílání zpráv (ale fiktivních) a zpětně obdržíte od FS odpověď včetně kódu FIK. Testovací režim poznáte podle toho, že na konci FIKu jsou znaky „ff“.
 • Ostrý provoz – EET bude napojena na moduly Účetnictví, vydaných faktur, pokladních dokladů a prodejek a automaticky bude odesílat data na produkční prostředí Finanční správy. Ostrý režim, při kterém jsou zasílány ze zvolených agend na FS všechny požadované údaje. Pro tento režim je nutné vybrat certifikát (soubor s příponou .p12). Ten si stáhnete vaší sekce EET na stránkách etrzby.cz. Současně s certifikátem jste získali heslo, které zadáte do dalšího pole. Certifikát musíte chránit před zneužitím a měl by být umístěn v takové složce, aby ho nebylo možné kopírovat společně s daty Prowinu. Neměl by tedy být v datové složce firmy. Heslo se ukládá v šifrované podobě.

Přístupový certifikát

 • Soubor – Vyberte soubor s příponou p12 (certifikát EET), který jste si stáhli z portálu EET a uložili na disk počítače.
 • Heslo – Zadejte heslo, které jste zadali při generování certifikátu na portálu EET.
 • Provozovna – Zadejte číslo provozovny, které vám přidělil systém EET při zakládání provozovny na portálu etrzby.cz. Číslo provozovny může obsahovat maximálně 6 číslic.
 • Pokladna – Zvolte si libovolné pojmenování pokladního místa, např. „Pokladna 1“. Název smí obsahovat pouze povolené znaky.

EET používat v agendách

 • Pokladní doklady (modul Účetnictví) – Před tiskem pokladního dokladu program zobrazí hodnoty a nabídne je k odeslání na Finanční správu.
 • Faktury uhrazené v hotovosti (modul Fakturace) – Pokud zvolíte u vydané faktury způsob úhrady „Hotovost“, pak před tiskem vlastní faktury program zobrazí hodnoty a nabídne je k odeslání na Finanční správu.
 • Prodejky za hotové (modul Zásoby) – Před tiskem prodejky program zobrazí hodnoty a nabídne je k odeslání na Finanční správu.

Hlavní rozhraní EET

Zde můžeme vytvářet a tisknout doklady EET a nastavit program pro správnou funkci. Záznamy se také vytvářejí v jednotlivých agendách a výsledný záznam se automaticky zobrazí v tomto seznamu.

Mezi povinné údaje při vytváření dokladu patří „Související doklad, Datum a čas tržby a Celkem“.

Agenda – Určíme, odkud pochází zdrojový účetní doklad. Podle údajů Agenda a Související doklad se zjišťuje v příslušných agendách, zda již byly hodnoty dokladu zaslány na Finanční správu.

 • UCT_EET – Přímý vstup z účetnictví volbou EET v hlavní nabídce.
 • UCT_POKL – Zapisujete účetní pokladní doklad vytvořený v Účetnictví volbou Měsíční účtování.
 • FAV_HOT – Zdrojovým dokladem je vydaná faktura hrazená v hotovosti.
 • ZAS_PROD – Zdrojovým dokladem je Prodejka v agendě Zásoby.

Detail záznamu

Související doklad – Číslo zdrojového dokladu, např. Pokladního dokladu, Vydané faktury, Prodejky, apod. Podle údajů Agenda a Související doklad se zjišťuje v příslušných agendách, zda byly hodnoty zdrojového dokladu již zaslány na FS. Údaj není součástí odesílaných dat.

Datum a čas tržby – Vygeneruje se aktuální datum, ale můžete ho přepsat libovolným datem, kdy byla uskutečněna tržba. Čas musí být podle zákona vždy uveden a datum a čas musí ležet v minulosti. Program si toto kontroluje.

Předmět – Libovolný popis transakce, např. název prodávané položky. V agendách se název doplňuje automaticky, ale je možné si ho upravit. Údaj není součástí odesílaných dat.

Vlastní poznámka – Další libovolný vlastní popis. Údaj není součástí odesílaných dat.

Akce se záznamy

Hodnoty – Zadejte hodnoty transakce. V agendách si program hodnoty doplní sám podle zdrojového dokladu. Program nekontroluje správnost vazeb mezi hodnotami. Stejně tak ani Finanční správa tyto vazby hodnot on-line nekontroluje.

Opravit – Můžete opravit některé hodnoty. Jedná se o hodnoty, které se neodesílají na Finanční správu, případně hodnoty, které slouží k provázání dokladů agendy a položek EET (hodnoty Agenda a Související doklad).

Smazat – Smaže záznam z tabulky EET. Na Finanční správu se neodesílají o této akci žádná data, ale důrazně doporučujeme nemazat záznamy, abyste neztratili přehled, co jste odesílali a abyste měli vazbu mezi zdrojovými doklady a odpovídající agendou. V opačném případě by po vás program při opětovném tisku znovu požadoval odeslání údajů na Finanční správu.

Tisk – Vytiskne účtenku EET. Jedná se o doplňkový doklad ke zdrojovému dokladu v případě, že zdrojový doklad nebude obsahovat povinné údaje EET. Tento doklad má veškeré náležitosti požadované Finanční správou.

Smazat testovací – Smaže všechny záznamy, které byly odeslány na testovací prostředí PlayGround. Touto volbou se nesmažou ostré záznamy.

Nastavení – Nastavení parametrů EET. Tyto parametry musíte správně nastavit dříve, než začnete EET využívat.

Poznámky

V pravé dolní části se zobrazuje chybové hlášení s odůvodněním, proč se nepodařilo zprávu odeslat.

Vlastní odeslání data na Finanční správu můžete odmítnout tlačítkem Neodesílat. V programu je napevno nastaveno, že můžou být odesílání pouze doklady od března 2017.

Pokud byly hodnoty dokladu odeslány, označí se doklad jako odeslaný a příště se doklad jenom tiskne bez odeslání.

Napsat komentář