Nová verze Prowin 266

Byla vydána očekávaná verze 266, která opravuje některé chyby ve vydané fakturaci a především opětovně zpřístupňuje daňovou rekapitulaci, která musela být z technických důvodů pozastavena. Dále opravujeme část vydaných faktur tak, aby bylo možné korektně používat druhou sníženou daň z přidané hodnoty.

Nová verze Prowin 265

K dispozici je ke stažení nový Prowin ve verzi 265. Mezi hlavní změny patří reakce na možnost uplatnění snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele.

V měsících červenec až srpen 2020 spustíte volbu Přehled o výši pojistného stejným způsobem, jako obvykle. Po stisku Generuj XML se však automaticky vytvoří nový PVPOJ2020 s možností uplatnit výše zmíněné snížení vyměřovacího základu. Následně se jako obvykle spustí ePortál a vyberete si odpovídající soubor.

Portál ČSSZ zobrazí nové volby:

Pokud chcete uplatnit snížení, zaškrtněte na řádku 3 volbu ano a zadejte odpovídající snížený vyměřovací základ. Pokud uplatňujete snížení u všech zaměstnanců, zadejte 0 Kč. Pokud snížení nechcete uplatnit, zaškrtněte volbu ne.

Novou verzi si můžete stáhnout na stránce Soubory ke stažení.

Přečtěte si podrobně změny v programu.

Částečné ukončení podpory Windows XP

Upozorňujeme, že instalační nástroj, který používá Prowin, již oficiálně nepodporuje Windows XP.

Prowin nelze běžným postupem na počítač nainstalovat a je nutné přes vzdálenou pomoc naší asistence při ručním nakopírování souborů.

Doporučujeme všem, kteří Windows XP používájí, aby buď svými silami, popř. s naší pomocí přešli na nový Windows 10.