Částečné ukončení podpory Windows XP

Upozorňujeme, že instalační nástroj, který používá Prowin, již oficiálně nepodporuje Windows XP.

Prowin nelze běžným postupem na počítač nainstalovat a je nutné přes vzdálenou pomoc naší asistence při ručním nakopírování souborů.

Doporučujeme všem, kteří Windows XP používájí, aby buď svými silami, popř. s naší pomocí přešli na nový Windows 10.

Napsat komentář