Bankovní příkazy

Nejdříve je potřeba vybrat knihy, které chcete prohledávat.

Rekapitulace plateb

Zobrazí souhrnně kumulativní seznam plateb po jednotlivých dnech. Zobrazují se údaje datum, počet plateb v tomto dni a celková částka.